Gençler için Akâid Dersleri – İmam Tahavi PDF e-Kitap indir

Gençler için Akâid Dersleri – İmam Tahavi PDF e-Kitap indir


İbni Ebil İzz El Hanefi – El Akidetüt Tahaviyye ve Şerhi
Prof. Dr. Muhammed el-Humeyyis – Gençler için Akâid Dersleri – Tahavi Şerhi

TAHÂVÎ: 

Hanefî mezhebinin meşhûr fıkıh âlimlerinden. İsmi, Ahmed bin Muhammed bin Selâme bin Seleme bin Abdülmelik olup, künyesi Ebû Ca’fer’dir. Doğum târihi hakkında farklı rivâyetler vardır. Ancak, 238 (m. 853) târihi tercih edilmektedir. 

Hicri 321 yılında vefat etmiş olan İmam Ebû Ca’fer et-Tahavî’nin kendi mezhebinin imamı Ebû Hanîfe ve iki arkadaşı Ebû Yusuf ve Muhammed’in akîdelerinin selef-i salihîn’in akîdelerine muvafık olduğunu ortaya koymak üzere yazdığı değerli bir akîde metnidir. Bu akîde metni, amelî mezhepleri farklı da olsa Ehl-i Sünnet arasında genel bir kabul görmüştür. Birçok defalar şerh edilen bu kısa metnin en değerli şerhi de yine Hanefî mezhebinin ünlü ilim adamlarından biri olan İbn Ebi’l-Izz tarafından yapılmıştır. Bu şerhte İbn Ebi’l-Izz etraflı bir şekilde selef-i salihîn akîdesini ele almış, Kitab ve Sünnet’ten pek çok deliller serdetmiştir

Yazar : İmam Tahavi
Çeviren : M. Beşir Eryarsoy
Yayınevi : GURABA
Sayfa Sayısı : 608
Dili : TÜRKÇE
Yayın Yılı : 2010
Konu : AKÎDE
İsim : el-AKÎDETU’T-TAHÂVİYYE VE ŞERHİ 
Orijinal İsim : شرح العقيدة الطحاوية 
Te’lîf : İmam Ebû Cafer et-Tahavî el-Hanefî 
Şerh : İmam İbn Ebi’l-İzz el-Hanefî 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
pdf kitap indir , pdf kitap oku , cilt bakımı , pdf kitap indir